الف – تولید اتصالات فلنجدار و تایتون (سه راهی ، زانو ، تبدیل ، فلنج اسپیگات ، درپوش) از جنس چدن نشکن طبق استاندارد ISo-2531
ب- تولید اتصالات بولتد گلند و کلاس دار B، C و D در تیپ های PR ، NR ( سه راهی ، زانو ، تبدیل، فلنج اسپیگات ، فلنج ساکت ، کولار ، بی او ، پیچ (T)) ، سوراخ کاری فلنج ها طبق استاندارد ISO-2531
ج- تولید ژوئن ژیبولت ، دریچه کنتور آب و غیره طبق درخواست مشتری
د- تولید لوازم انشعاب کمربندی های تسمه ای و چدنی ، لوله محفظه ، پایه شیر
ر- تولید اتصالات چدنی جهت لوله های پلی اتیلن PE
ز- طراحی و تولید اتصالات چدنی جهت لوله های GPR