بازدید مسئولین آب و فاضلاب و آب منطقه ای یزد از غرفه آبرسان طلوع بهاررود