دیدار مسئولین آب و فاضلاب استان کرمانشاه و ملاقات با مدیریت محترم شرکت آبرسان طلوع بهاررود  جناب ریحانی