حضور مسئولین آب و فاضلاب  استان مازندران  در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب