حضور مسئولین آب و فاضلاب روستایی بندر عباس  در سیزدهمین  نمایشگاه بین المللی  صنعت  آب و فاضلاب و تاسیسات