بازدید مسئولین آب و فاضلاب استان و شهر کرمان از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود

 


جناب آقای مهندس سلطانی معاون فنی آب و فاضلاب کرمان و هیئت همراه از غرفه آبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب بازدید بعمل آوردند و با آقای ریحانی مدیریت شرکت به گفتمان نشستند. در این نمایشگاه همچنین مهندس زین الدین مدیر آب شهر کرمان و همراهان از غرفه این شرکت بازدید داشتند.
مدیربازرگانی آب و فاضلاب کرمان جناب آقای صدقی نیز ضمن بازدید از غرفه این شرکت با آقای ریحانی طی نشستی به تبادل نظر پرداختند.