حضور مسئولین آب و فاضلاب تهرانسر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات تهران و نشستی با مدیریت محترم شرکت آبرسان طلوع بهاررود جناب ریحانی