بازدید مسئولین آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب استان تهران از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود

 


مسئولین محترم شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب استان تهران ضمن بازدید از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و آب و فاضلاب تهران، با مدیر عامل شرکت جناب آقای ریحانی و مدیر فروش جناب آقای فتحی به گفتمان نشستند.