حضور مسئولین آب و فاضلاب تهران در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات و بحث و گفتگو با مدیریت محترم شرکت آبرسان طلوع بهاررود جناب ریحانی