حضور مسئولین آب و فاضلاب استان لرستان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب   در سال 1396 و  نشستی با مدیریت محترم شرکت آبرسان طلوع بهاررود جناب ریحانی  داشتند .