دیدار مسئولین آب و فاضلاب استان همدان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی در سال 1396 و ملاقات با مدیریت محترم شرکت آبرسان طلوع بهاررود جناب ریحانی