دیدار مسئولین آب و فاضلاب استان همدان با آقای ریحانی مدیرعامل شرکت آبرسان طلوع بهاررود

 

بازدید آقای دکتر نعمت زاده وزیر صنعت بهمراه  وزیر عمان از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود
جناب آقای دکتر نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در معیت وزیر کشور عمان ضمن بازدید از دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران، از غرفه و محصولات شرکت آبرسان طلوع بهاررود نیز بازدید بعمل آوردند.

 

بازدید مسئولین آب و فاضلاب استان و شهر کرمان از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود

 

بازدید مدیر بازرگانی آب و فاضلاب استان کردستان آقای مهندس شال پوش و معاون محترم از محصولات شرکت آبرسان طلوع بهاررود
جناب آقای مهندس شالپوش  مدیریت بازرگانی آب و فاضلاب استان کردستان به همراه معاونت محترم ضمن بازدید از محصولات و غرفه شرکت آّبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران با آقای ریحانی، مدیرعامل؛ به بحث و گفتمان پرداختند.

دیدار مدیر عامل و مسولین آب و فاضلاب استان قم با آقای ریحانی

 

دیدار مهندس باقری پور مدیر آب و فاضلاب روستایی استان قزوین با آقای ریحانی

جناب آقای مهندس باقری پور مدیریت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ضمن بازدید از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهرن بازدید نموده و طی نشستی با آقای ریحانی مدیر عامل شرکت آبرسان طلوع بهاررود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بازدید مسئولین آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب استان تهران از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود

 

بازدید مهندس نظرپور مدیر عامل آب و فاضلاب شیراز از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود

جناب آقای مهندس نظرپور مدیرعامل آب و فاضلاب شیراز و هیئت همراه در دوازدهمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود بازدید نمودند و با آقای ریحانی مدیر عامل شرکت آبرسان طلوع به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بازدید مهندس گودرزی معاون آب و فاضلاب شهرکرد و هیئت همراه از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود

جناب آقای مهندس گودرزی معاون آب و فاضلاب شهرکرد و هیئت همراه در دوازدهمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب حضور یافته و از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود بازدید نمودند و با آقای ریحانی مدیر عامل شرکت آبرسان طلوع به گفتمان پرداختند.