جناب آقای دکتر نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در معیت وزیر کشور عمان ضمن بازدید از دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران، از غرفه و محصولات شرکت آبرسان طلوع بهاررود نیز بازدید بعمل آوردند.